ankieta

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Trudnych (CISS)

W sytuacji stresującej lepiej planuję swój czas
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
Dziękuję za wypełnienie ankiety :)